Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Hur kan jag få Xolair?

Hej! Min fråga är hur man går tillväga för att kunna erhålla recept på Xolair?? Jag vet att medicinen är mycket dyrbar men jag kan tänka mig att bekosta den själv. Finns det möjlighet till det om det är för omständligt för en läkare att skriva ut den på recept? Har tidigare erhållit hyposensibilisering, dock utan effekt. Tacksam för ett konstruktivt besked.

Svar:

Hej!
Xolair är ett helt nytt läkemedel för behandling av allergiska besvär. Xolair, eller omalizumab som ämnet heter, binder sig till de allergiantikroppar som finns i blodet hos individer med allergi. Dessa allergiantikroppar, som i vanliga fall kan utlösa allergiska besvär, mister när de är kopplade till omalizumab denna förmåga. Omalizumab skyddar därför mot påverkan av alla allergen (pollen, pälsdjur, kvalster m.fl.). Så långt om de stora möjligheterna med omalizumab.

Begränsningarna ligger i att läkemedlet måste ges i injektionsform och att injektionerna måste upprepas varannan eller var fjärde vecka. Effekten upphör nämligen efter denna tid om inte behandlingen upprepas. Det är därtill som du skriver ännu mycket dyrt. En injektionsbehandling kostar mellan cirka 4000 och 12000 kronor beroende på patientens vikt och halt av allergiantikroppar i blodet (total-IgE).

De kliniska prövningarna av läkemedlet har därför inriktats på svår allergisk astma, som inte går att kontrollera med vanliga astmamediciner. De resultat som rapporterats de senaste åren från behandling av närmare 1000 patienter visar att Xolair har en gynnsam effekt i dessa fall.

Läkemedelsförmånsnämnden godkände därför Xolair i mars i år för behandling av svår allergisk astma. Med svår avses att patienten har ofta återkommande symtom dagtid, nattliga uppvaknanden och en sänkt lungfunktion. Allergin ska vara styrkt genom sjukhistorien och positiva allergitest, antingen pricktest i hud eller genom blodprov (RAST), för allergen som förekommer året runt, d.v.s. pälsdjur och kvalster i första hand. Behandlingen ska initieras av läkare med erfarenhet från diagnosticering och behandling av svår astma.

Om dina besvär överensstämmer med den bild jag tecknat ovan så tycker jag att du bör ta upp frågan om Xolairbehandling med din läkare. Om din läkare också tycker att indikation föreligger för Xolair så är det naturliga att du får en remiss till läkare som är specialist i allergologi eller lungmedicin. Behandlingen omfattas av läkemedelsförmånerna när den ges enligt de gällande indikationerna.

Alternativet att du skulle behöva bekosta behandlingen själv kan så vitt jag kan se bara uppkomma om din sjukdomsbild inte stämmer med den som anges i de indikationer för vilka Xolair studerats och godkänts.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.