Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Hund och allergi

Hej, Jag är 22 år gammal och har under större delen av mitt liv haft hund hemma. Från jag var ett år ungefär. Sedan började jag utveckla allergi, starkt mot pollen och katt, även lite mot hund. När jag var tio år fick min familj rådet att inte skaffa någon hund, men det gjorde vi ändå, och det har gått väldigt bra. Känner inte av honom någonting. Däremot när jag träffar vissa andra hundar kan det klia i ögonen och lite i halsen om jag gosat mycket med dem. Nu står vi i valet återigen att skaffa en hund och så har jag ju fått höra att jag kan utveckla astma om jag skaffar hund. Borde jag inte då redan ha gjort det? Eftersom jag haft min allergi sedan 10-års ålder i alla fall? Allergin kan jag ju behandla på olika sätt, men astma är ju både svårt och jobbigt att leva med. Är det vanligt att man utvecklar astma på grund av att man utsätter sig lite extra? Bevisat så? Tycker ofta man hör det, men ingen förklarar hur vanligt det är eller varför, så det undrar jag? Känner verkligen att jag inte kommer att kunna skaffa hund så är väldigt tacksam för svar.

Svar:

Hej!

Din fråga anknyter till den diskussion som förts i pressen under senare år om allergi och pälsdjur. Den debatten har egentligen gällt två frågor. De har dock inte alltid hållits isär.

Den ena har gällt risken för en frisk individ att utveckla allergi om det finns hund eller katt i hemmet. Den andra frågan har gällt vad pälsdjur i bostaden innebär för en individ som redan har allergi.

I den första frågan har den gamla uppfattningen att till exempel ett barns kontakt med pälsdjur är en stark riskfaktor för allergi ifrågasatts. Vissa forskare har hävdat att denna exponering i stället kanske kan bidra till att barnet utvecklar tolerans mot pälsdjur.

Hur det förhåller sig är forskarna fortfarande inte riktigt eniga om. Enighet råder däremot i den andra frågan. När en allergi väl uppkommit så medför pälsdjursinnehav en risk för mer allergibesvär.

Ditt problem bör falla under den andra frågeställningen. Du har nämligen redan en, om än lindrig, allergi mot hund och dessutom en kattallergi. Om du skaffar hund så är det ingen tvekan om att du ökar risken för att få mer allergiska besvär.

Det gäller i första hand de symtom du hittills brukat få från ögon, näsa och svalg. Men det finns ett starkt samband mellan övre (näsan) och nedre (luftrören) luftvägarna. Risken för att utveckla astma på grund av hundallergin ökar därför också.

Nu misstänker jag att ditt intresse inte bara är att få reda om risken att få astma ökar utan också med hur mycket. Men en sådan prognos i det enskilda fallet går tyvärr inte att göra. Det finns inga uppgifter i sjukhistorien eller något test som kan sätta en siffra på riskökningen.

Det innebär att om du, trots allt, tar risken och skaffar hund så bör du ha en plan för vad du ska göra med hunden om du blir försämrad. Om astman ska hållas under kontroll så går den inte att förena med fortsatt hundinnehav.

Du bör vara uppmärksam på tidiga astmasymtom. De kan till exempel vara hosta utan de klassiska symtomen (tungt att andas, pip i bröstet) vid hundkontakt. Besvären behöver inte nödvändigtvis komma i den miljö där hunden vistas.

Ibland ger exponeringen för allergenet i fråga en ökad känslighet i luftrören som till exempel kan visa sig vid fysisk ansträngning i andra miljöer i form av hosta och andningsproblem.

Med vänlig hälsning


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.