Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Hosta trots Symbicort?

Jag är en 43-årig kvinna som faktiskt känner mig förtvivlad. Medicinerar dagligen med Symbicort. Besväras trots detta av hosta (utan slem), eller i lindrigare fall av harklingar större delen av dygnet (kan variera men jag kan inte alltid säkert komma på vad som förvärrar). Vanligen är jag nog ändå hostfri på morgonen när jag vaknar. Sköljer eller dricker vatten varje gång jag inhalerat. Går på hyposensibilisering mot björk sedan flera år och med bra resultat, och har nu även börjat med behandling mot fem gräs. PEF på 440 (med eller utan hosta). Hade en tro på att det fanns någon ytterligare hjälp, men efter att ha gjort dynamisk spirometri som inte visat något konstigt så. Finns det verkligen ingen kompletterande medicin, något jag kan tänka på att förändra i min vardag? Jag har blivit sämre under och efter mina två första graviditeter (gravid tre gånger och senast för 2 år sedan). Tidigare har jag tränat en hel del, men livet med barn, krävande arbete tar mycket kraft ch därmed har tiden förändrats och det är svårt att hinna med annan motion än vad som sker naturligt i vardagen. Jag funderar på om träning ändå kan vara det möjliga alternativet. I detta läge är jag beredd på att ändra min livssituation. Cyklar vanligen till jobbet om det inte är för kallt, och visst kan jag känna att hostan då kan starta, men ändå cyklar jag så långsamt och de flesta gånger endast när det är plusgrader. Funderar ofta om hostan jag då får är ansträngningsutlöst astma fast PEF är som vanligt, är det möjligt? kan hostan liksom vara något mer subtilt? Mitt konstant låga PEF-värde undrar jag också över. Naturligt är det på 440 utan att jag varken kanske har hosta, är kvav och har tagit medicinen. Tydligen ett normalvärde för mig, men när jag dumt nog jämför mig med andra patienter på lungmottagningen (hör vad de har när vi "sitter på rad" för hyposensibiliseringen) förstår jag att mitt värde är lågt.

Svar:

Först till den fråga som är lättast att besvara, är ditt PEF-värde normalt eller lågt? Jag tror att du lugnt kan lita på den bedömning som läkaren/sjuksköterskan på lungmottagningen gjort att det är normalt. Men jag känner igen den situation du beskriver. Ett stort antal patienter sitter i det lilla väntrummet i samband med allergivaccination och då kommer ofta dagens, inför injektionen obligatoriskt mätta, PEF-värden upp till diskussion. Men det går inte att jämföra PEF-värden på det sättet. PEF-värdet varierar nämligen med kön, ålder och kroppslängd och denna påverkan är stor. Kvinnor ligger normalt lite lägre än män, äldre ligger normalt lägre än yngre (från 25-årsåldern ungefär) och korta individer ligger normalt lägre än längre. Det går därför inte att avgöra vad som är normalt utan en normalvärdestabell.

Din andra fråga är mer komplicerad, går det att göra något mer för att minska din hosta? Din långdragna torrhosta är besvärlig trots daglig medicinering (Symbicort) ordinerad av läkare vid en lungmottagning. Symbicort är en astmamedicin, men du har noterat att när du får hosta så är lungfunktionen mätt med PEF inte påverkad som den borde vara om det rörde sig om astma. Du undrar om din hosta ändå kanske kan vara någon mer subtil form av ansträngningsutlöst astma. Den frågan tycker jag är värd att diskutera även om den uteblivna effekten av Symbicort i viss mån talar mot detta. Hosta kan vara det dominerande symtomet i en astmasjukdom, och luftvägssammandragning med andningsproblem och sänkt lungfunktion behöver inte alls vara framträdande.

Tillståndet har på engelska t.o.m. fått ett eget namn, "cough-variant asthma". Anledningen till att detta tillstånd förs till astmasjukdomen är att det föreligger en inflammation i luftrören av samma typ som ses vid astma. Behandlingen brukar därför vara att ge inflammationsdämpande kortison i inandad form (t.ex Symbicort) som vid vanlig astma. Effekten brukar vara god om inflammationen domineras av den typ av vita blodkroppar (eosinofila) som vanligen ses vid astma.

Det förefaller som om dina luftrörs känslighet för ansträngning är ökad. För att avgöra detta, och i så fall även i vilken grad, finns numera ett standardiserat test med forcerad inandning av torr luft under några minuter. Man kan också undra vad det är som gör dina luftrör så känsliga. Om det beror på ett ökat antal eosinofila blodkroppar i luftrören så brukar det återspeglas i en förhöjd halt av NO (kvävemonoxid) i utandningsluft. Om NO skulle vara förhöjt i ditt fall kan det tala för att det trots allt finns en chans till en positiv effekt av inandat kortison men kanske med något högre dos än idag. Nu vet jag inte om dessa undersökningsmetoder finns vid den lungmottagning där du går. Men jag nämner dem som exempel på undersökningar som skulle kunna bidra till att närmare karakterisera din överkänslighet i luftrören och därmed kanske ge underlag för effektivare behandling. Jag hoppas du ska kunna få bukt med din hosta, vilket ibland tyvärr kan vara riktigt komplicerat och ta lång tid. Jag tycker att du definitivt bör fortsätta med din fysiska träning, även om den troligen inte kan lösa problemet med hostan.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Docent och allergispecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.