Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Hästallergi - kan jag sova i en Hästens säng?

Hej! Under tonåren blev jag diagnosticerad med astma pga kvalsterallergi. Nu 10 år senare har jag ytterst få astmatiska symptom men har fått mer problem med rinit. Enligt nya tester är jag alelrgisk mot både björk, timotej, gråbo, häst, hund, katt och mögel förutom redan tidigare konstaterade kvalster. Jag umgås inte med någon som rider, har katt eller har hund och har inte gjort detta på mkt länge. Dock hade vi flertal pälsdjur hemma då jag var barn, men jag visade inga utslag på det test jag gjorde för 10 år sedan. Jag har funderat på vad det kan vara som gjort att jag helt plötsligt reagerar på häst, hund och katt. Kan det ha att göra med att min pojkvän har en hästens säng? Jag funderar även på hur immunförsvar och allergi hänger samman. T.ex. har jag läst att allergitröskeln sänks vid lågt immunförsvar. Fungerar detta även omvänt? Dvs om jag stärker mitt immunförsvar, kommer mina allergiska besvär att mildras?

Svar:

Hej!
Ja, jag förstår att du ställer dig undrande till det nya testresultatet eftersom du nu fått positiva tester för pälsdjur utan någon känd exponering för djuren ifråga. När det gäller pojkvännens säng med madrass med hästtagel så kan jag dock lämna lugnande besked. Vid en undersökning av förekomst av hästallergen på madrasser med och utan tagel så visade det sig enligt en nyligen framlagd avhandling att det inte förelåg någon skillnad. Det kom alltså inget hästallergen från madrassens fyllning till madrassens utsida.

En tänkbar förklaring till de olika testresultaten nu och för 10 år sedan skulle ju kunna vara en viss skillnad i testmetoderna. Var det blodprov (s.k. RAST-test) eller pricktest i huden? Testerna är ungefär lika känsliga men små skillnader kan finnas.

En viktig fråga är om du nu även har nytillkomna symtom vid exponering för de ämnen för vilka testen är positiva. I så fall har du förstås utvecklat allergi mot dessa ämnen under senare år. Men om det bara är positiva tester, och inga matchande symtom, så har du visserligen bildat allergiantikroppar men ännu inte fått någon klinisk allergi. Och det är inte sagt att du behöver få det heller. Jag tar upp dessa tankegångar eftersom jag inte är helt säker på om utvecklingen av symtom och test överensstämmer i ditt fall.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons