Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Fick Pulmicort - men vill få min astma-diagnos säkerställd

Fick för ett år sedan i samband med en ordentlig förkylning besked på att jag hade Astma och fick utskrivet Pulmicort inhal. Har inte gjort något särskild test utan doktorn ställde diagnosen astma genom att bara lyssna. Jag tror inte själv att jag har astma men tar min Pulmicort då jag blir förkyld. Är det farligt att använda preparatet om jag inte har Astma. Hur får man diagnosen säkerställd?

Svar:

Hej!

Diagnosen astma bygger på en sammanvägning av symtom och fynd vid kroppsundersökning och lungfunktionsmätning. Andningsbesvär, ofta med pipande ljud i bröstet, samt hosta och slembildning är kännetecknande för astma. Det kanske var sådana besvär du hade för ett år sedan i samband med en förkylning? Om läkaren vid en sådan episod med akuta besvär vid lyssnandet över lungorna hört pipande ljud i stetoskopet (den medicinska termen är "rhonchi") så talar det rätt starkt för diagnosen astma. 

Nu finns det även andra luftvägssjukdomar som kan ge liknande symtom. Därför bör diagnosen astma säkras genom att även en lungfunktionspåverkan konstateras. Det typiska vid astma är nämligen att lungfunktionen varierar med tillfälliga, återkommande sänkningar. Det gäller framför allt förmågan att snabbt blåsa ut luften i lungan som reduceras. Denna påverkan på lungfunktionen kan mätas med spirometri eller ibland med en enklare metod, med en s.k. PEF-mätare.

Spirometrin kan utföras på många vårdcentraler/ läkarmottagningar eller så på remiss från dessa vid ett fysiologiskt laboratorium. PEF-mätaren är en liten apparat som patienten kan ha hemma. Det ger möjlighet för patienten att mäta sin lungfunktion just när andningsbesvären kommer. Ett problem kan ju annars vara att under besvärsfria perioder så brukar lungfunktionen oftast vara helt normal. PEF-mätare finns att få gratis på apotek i de flesta landsting, jag tror alla, med hjälp av ett hjälpmedelskort från läkaren.

Det är i och för sig inte farligt att använda inandat kortison i rekommenderad dos. Men för att användningen ska få en positiv effekt så förutsätter det att dina besvär beror på just astma. Det är naturligtvis inte rimligt att använda ett läkemedel under lång tid om det inte skulle ge effekt. Det finns väl anledning att du frågar din läkare vad diagnosen astma i ditt fall bygger på.

Om det skulle finnas behov av kompletterande undersökningar så är de nämnda testerna mycket enkla att utföra. Och det finns även andra tester för astma som utförs hos allergiläkare och lungmedicinare om så skulle behövas. En korrekt diagnos är ju särskilt angelägen när det gäller en sjukdom som vanligen kräver mångårig och rätt kostsam behandling.

Med vänlig hälsning,

Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Allergivaccination

2011-05-4 | 13:40

av Anonym användare

Akut bronkit

2011-05-19 | 13:48

av Leif Bjermer

Pricktest

2011-02-26 | 08:21

av Anonym användare

Varför vidgas blodkärlen urtikaria?

2011-02-5 | 14:29

av Anonym användare

Mastceller

2010-11-22 | 17:37

av Anonym användare

Hund och allergi

2010-10-17 | 20:55

av Anonym användare

Bronkiell hyperaktivitet - svårt att andas

2010-09-25 | 22:24

av Leif Bjermer

Inhalationsproblem med Pulmicort

2010-08-4 | 09:34

av Anonym användare

Allergisk mot hund

2010-07-14 | 07:23

av Anonym användare

Varför symptomlindring istället för att bota

2010-06-22 | 20:04

av Anonym användare

Hur ska jag medicinera?

2010-04-20 | 09:53

av Anonym användare

Mögel på förskola

2010-03-2 | 15:45

av Anonym användare

Nöt o pälsdjursallergi

2010-02-26 | 17:57

av Anonym användare

Måste andningen pipa?

2010-01-28 | 20:35

av Anonym användare


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.