Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Bronkiell hyperaktivitet - svårt att andas

Hej, Jag har sedan nio månader haft problem med luftrören/luftvägarna och även ihållande relativt låg feber (37,6 - mot normalt 36,9) Efter att ha gått på vårdcentralen och fått tre stycken bredspektra antibiotikakurer, pulmicort, bricanyl och cortison utan att det gett nämnvärt resultat lyckades jag få en remiss till öron/när/hals läkare. Där blev jag vidareskickad till spirometri som var okej och sedan även metacholintest som gav utslag. Jag har nu fått diagnosen brokiell hyperaktivitet och väntar på att få komma till astma/lungspecialist. Problemet är att jag bara blir sämre. Tidigare blev jag svullen/"tung" i luftvägarna mest vid ansträngning. Nu är jag det konstant och blir andfådd av ingenting och känner mig mycket trött. Genomförde en lungröntgen för ungefär fem månader sedan utan anmärkning. Bör jag be om en bronkoskopi? Känner mig orolig då ingen riktigt verkar ta mina symptom på allvar. Är för övrigt helt frisk, röker inte och tränar regelbundet. Något som dock blivit svårt på grund av detta. Tacksam för svar

Svar:

Du skriver att du fått ökande problem med andfåddhet från att tidigare ha varit enbart vid ansträngning, nu mest hela tiden. Spirometrin var normal medan metacholintesten var positiv. Du är också oroad över en lättare tempförhöjning mot 37,6 mot tidigare 36,9. Tre antibiotikakurer har givits och du har vidare fått Pulmicort som är en inhalationskortison kombinerat med Bricanyl som är luftrörsvidgande.

Det framgår inte om du haft någon som helst effekt av medicineringen. För att kunna ställa diagnosen astma bör man påvisa att det föreligger en variabel luftvägsobstruktion, antingen spontant över dygnet eller efter provokation.

En spirometri behöver inte visa på någon variation även om man gör undersökningen före samt efter inhalation av luftrörsvidgande. De flesta astmatiker har faktiskt normal lungfunktion när man tester dom på mottagningen. Ett sätt att ta reda på om lungfunktionen varierar är att registrera lungfunktionen hemma, morgon och kväll samt då man får symptom. Vanligen mäter man så kallad PEF (engelska Peak Expiratory Flow) som är ett lätt instrument.

En registrerad PEF kurva kan ge mycket information och om du inte redan gjort det tycker jag att du skall be din primärläkare skriva ut en PEF mätare och hjälpa till med instruktioner så att du kan registrera PEF i väntan på att du kommer fram till specialist.

Att du hade en positiv methacholintest ger visst stöd för diagnosen astma men är långt ifrån konklusiv. Fler andra tillstånd kan vara förknippade med en positiv test och beroende på var man sätter gränsen för positivitet, kan man även finna en hel del "friska" som testar positiv på methacholin.

Det du beskriver är annars starkt misstänkt för en infektionsassocierad astma som inte blivit bra trots insatt medicinering. En långvarig obehandlad inflammation, framför allt i lungornas perifera luftvägar kan efterhand ge symptom med tilltagande andfåddhet av den grad som du beskriver.

Det finns också annat som kan behöva kontrolleras och det är bra att du kommer till en specialist för bedömning. Inget av det du skriver om ger emellertid någon större anledning till oro. Du har gjort en lungröntgen och den var normal. Jag antar att man också på vårdcentralen tagit de vanligaste blodproven för att kolla upp att du inte har någon annan anledning till det du beskriver som låggradig feber.

Det kan hända att lungspecialisten i förlängningen till och med överväger en bronkoskopi där man med hjälp av ett fiberoptiskt instrument inspekterar och tar prov från luftvägarnas slemhinnor. Det är emellertid ganska sällan man kommer så långt och i de flesta fall finner man en lösning långt innan dess.

Med vänliga hälsningar,


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Allergivaccination

2011-05-4 | 13:40

av Anonym användare

Akut bronkit

2011-05-19 | 13:48

av Leif Bjermer

Pricktest

2011-02-26 | 08:21

av Anonym användare

Varför vidgas blodkärlen urtikaria?

2011-02-5 | 14:29

av Anonym användare

Mastceller

2010-11-22 | 17:37

av Anonym användare

Hund och allergi

2010-10-17 | 20:55

av Anonym användare

Bronkiell hyperaktivitet - svårt att andas

2010-09-25 | 22:24

av Leif Bjermer

Inhalationsproblem med Pulmicort

2010-08-4 | 09:34

av Anonym användare

Allergisk mot hund

2010-07-14 | 07:23

av Anonym användare

Varför symptomlindring istället för att bota

2010-06-22 | 20:04

av Anonym användare

Hur ska jag medicinera?

2010-04-20 | 09:53

av Anonym användare

Mögel på förskola

2010-03-2 | 15:45

av Anonym användare

Nöt o pälsdjursallergi

2010-02-26 | 17:57

av Anonym användare

Måste andningen pipa?

2010-01-28 | 20:35

av Anonym användare


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.