Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Biverkningar av Spiriva?

Hej! Kan Spiriva ge biverkningar som minskad sexlust. Sen jag började med Spirivan upplever jag att sexlusten minskat väsentligt. Det står inget om det i Fass.

Svar:

Hej!
Nej, jag kan inte finna någon rapport som talar för att Spiriva som biverkan kan medföra nedsatt sexlust. Spiriva är ju ett s.k. antikolinergikum som kan ge muntorrhet som en rätt vanlig biverkan. Magtarmkanalen liksom urinvägarna kan också påverkas med förstoppning respektive vattenkastningsbesvär som följd. Men för övrigt brukar Spiriva inte ge så mycket biverkningar. Och nedsatt sexlust är i varje fall inget som framkommit i de studier som gjorts innan preparatet godkändes. Det hindrar förstås inte att Spiriva i sällsynta fall kan ge en sådan oönskad verkan.

Med vänlig hälsning,

Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Annons