Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Biverkningar av Spiriva?

Hej! Kan Spiriva ge biverkningar som minskad sexlust. Sen jag började med Spirivan upplever jag att sexlusten minskat väsentligt. Det står inget om det i Fass.

Svar:

Hej!
Nej, jag kan inte finna någon rapport som talar för att Spiriva som biverkan kan medföra nedsatt sexlust. Spiriva är ju ett s.k. antikolinergikum som kan ge muntorrhet som en rätt vanlig biverkan. Magtarmkanalen liksom urinvägarna kan också påverkas med förstoppning respektive vattenkastningsbesvär som följd. Men för övrigt brukar Spiriva inte ge så mycket biverkningar. Och nedsatt sexlust är i varje fall inget som framkommit i de studier som gjorts innan preparatet godkändes. Det hindrar förstås inte att Spiriva i sällsynta fall kan ge en sådan oönskad verkan.

Med vänlig hälsning,

Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons