Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Biverkningar av Spiriva?

Hej! Kan Spiriva ge biverkningar som minskad sexlust. Sen jag började med Spirivan upplever jag att sexlusten minskat väsentligt. Det står inget om det i Fass.

Svar:

Hej!
Nej, jag kan inte finna någon rapport som talar för att Spiriva som biverkan kan medföra nedsatt sexlust. Spiriva är ju ett s.k. antikolinergikum som kan ge muntorrhet som en rätt vanlig biverkan. Magtarmkanalen liksom urinvägarna kan också påverkas med förstoppning respektive vattenkastningsbesvär som följd. Men för övrigt brukar Spiriva inte ge så mycket biverkningar. Och nedsatt sexlust är i varje fall inget som framkommit i de studier som gjorts innan preparatet godkändes. Det hindrar förstås inte att Spiriva i sällsynta fall kan ge en sådan oönskad verkan.

Med vänlig hälsning,

Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons