Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Är beta 2 stimulerare livsfarliga?

Jag har sett i dagens tv att beta 2 stimulerare är livsfarliga,typ Oxis mm. Vad gäller?

Svar:

Det är jätteviktigt att du tar dina astmamediciner som din doktor förskrivit även i fortsättningen! Det är vi astmaspecialister och läkemedelsverket helt eniga om.

Diskussionen kring korrelation mellan sämre kontroll och till och med mellan ökad dödlighet i astma och användning av beta-2-agonister (luftrörsvidgare) är ingalunda ny, utan har av och till blossat upp under drygt två decennier. I linje med gällande guidelines skall astmatikernas underhållsbehandling bestå av inhalationssteroider såsom Pulmicort, Flutide, Becotide, Asmanex med flera.

De långverkande beta-2-stimulerarna (LABA) har gett god effekt när de används så som det rekommenderas i Sverige (se behandlingsrekommendationerna på www.lakemedelsverket.se), det vill säga som tilläggsunderhållsbehandling tillsammans med inhalationssteroider i medelhög till hög dos, om inte steroidbehandlingen i sig gett tillräcklig effekt. Här skiljer sig terapitraditionen från den nordamerikanska varifrån många av de nu aktuella studierna har refererats (ref 1 nedan), där långverkande beta-2-stimulerare inte sällan använts utan samtidig inhalationssteroid trots att riktlinjerna numera är samstämmiga på denna punkt.

Så kallad metaanalys (1)som nu publicerats och gett återklang i massmedia utgörs av en analys av 19 randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningar som varade i minst tre månader, där långverkande beta-2-stimulerare (LABA) jämfördes med placebo. Totalt användes data från 33 826 patienter, motsvarande 16 848 patientår.

Målsättningen för metaanalysen var att belysa effekten av LABA på antal astma försämringar som krävde sjukhusinläggning, livshotande astmaanfall och astma-relaterade dödsfall. Man fann bland de LABA-behandlade(framför allt Serevent) statistiskt signifikanta ökningar av exacerbationer(försämringar) som krävde sjukhusinläggning. Det bör framhållas att den absoluta risken i studien fortfarande är låg och att signifikans huvudsakligen gällde i en undergrupp av afroamerikaner.

Kvarstår tills vidare tidigare behandlingsrekommendationer till svenska läkare:

-förskriv långverkande beta-2-stimulerare endast till astmatiker som redan behandlas med medelhög till hög dos inhalationssteroider och behöver tillägsbehandling

-arbeta aktivt för god följsamhet avseende inhalationssteroiderna

-sträva efter lägsta effektiva dos av långverkande beta-2-stimulerare(Serevent, Oxis, Seretide), när det gäller Symbicort så finns alltför få data i denna sammanställning att stödja sig på och vår erfarenhet från läkemedelskommitté arbete och egen fler- decennie klinisk astmamottagning , är att samtliga dessa peparat är av godo för astmatikern.

De två stora genombrotten inom astmabehandling de senaste decennierna är :

1. inhalationssteroiderna från och med slutet at 1970 talet och sen

2. LABA från början av 1990 talet när Serevent, Foradil och sen Oxis introducerades.

Vänliga hälsningar Reidar Grönneberg överläkare, allergispecialist.

[1] Salpeter SR, Buckley NS, Ormiston TM och Salpeter EE. Meta-Analysis: Effect of Long-Acting beta-Agonists on Severe Asthma Exacerbations and Asthma-Related Deaths. Annals of Internal Medicine 2006144:904-912.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg