Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Andnöd på natten - Ventoline hjälper inte

Hej!

Jag är mamma till en snart 18-årig tjej som vid flera tillfällen fått andnöd. Det började för ett år sedan i samband med körtelfeber. Vi uppsökte läkare som inte trodde att det var astma (PEF u.a.) men hon fick bricanyl samt en annan medicin som hon skulle ta dagligen. Hon upplevde inta att detta hade någon effekt. Efter ett par månader försvann problemen av sig själv. Nu fick hon ett nytt anfall i natt som varade över en timme. Hon får plötsligt insättande andnöd och har svårt att andas in luft, ut verkar gå bättre. Hon får verkligen jobba för att få in luft och det låter mycket ansträngt. Vi provade med ventoline utan effekt. Hon hade feber för tre dagar sedan men annars inga förkylningssymtom.

Vad kan detta vara, ska vi söka oss till ngn specialist?  

Svar:

Hej!

Anfallsvisa attacker med andnöd hos en ung person reser förstås i första hand misstanken om astma. Men tydligen hjälpte inte Ventoline vid den nattliga attack som hon nyligen hade. Om din dotters inhalationsteknik är OK så talar det rätt starkt mot astma. Att PEF var normalt vid läkarbesöket talar kanske inte så mycket mot astma eftersom lungfunktionen ofta är normal mellan episoderna med andnöd. 

Det går inte för mig att så här via nätet kommentera så mycket mer i sak. De attacker med andnöd som din dotter haft låter besvärliga. Jag upplever det därför som viktigt att hon får en korrekt diagnos. Den bygger på en noggrann genomgång av sjukhistorien med karakterisering av de upprepade andnödsattackerna. Kanske behövs en mer utförlig lungfunktionsundersökning med spirometri som komplettering till den PEF-mätning som redan gjorts.

Ibland krävs även mätning av känsligheten i luftrören, vilket vanligen sker hos allergolog eller lungspecialist. Det är möjligt att det krävs kontakt med specialist i allergologi eller lungmedicin. Men i första hand är det väl klokt att kontakta den läkare som undersökte dottern först och berätta vad som hänt sedan det besöket.

Med vänlig hälsning,

Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons