Forum Allergi


Adrenalinpennan Design projekt

Hej, Jag håller på att designa en ny Adrenalinpenna som examensarbete Industridesign Konstfack. jag söker nu undersöknings personer för min produktsutveckling då huvudfokus ska ligga användaren och användarvänlighet. Om du är en person som är i risksonen för att hamna i en anafylaktisk chock orsakad av allergi, och skulle vara intresserad av att svara på lite frågor, kontakta mig på Christian.hogstedt@student.konstfack.se Denna undersökning kommer utföras mellan den 9 Mars till den 20 mars 2010

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons