Pågående projekt | Aktiv patient

Läkemedelsstudie för dig med migrän

Nu söker vi deltagare till en läkemedelsstudie för personer med migrän. Studien startar i mitten av mars och kommer pågå under ett år med åtta fysiska träffar på migränkliniken i Värnamo (var tolfte vecka), samt tolv uppföljande telefonsamtal. Här nedan kan du läsa mer om studien och göra din intresseanmälan. 


Redaktionen, Netdoktor.se
Publicerad den: 2021-02-02
Författare: Redaktionen, Netdoktor.se

Läkemedelsstudie för dig med migrän

Deltagarantalet för denna studie är uppfyllt och rekryteringen är avslutad.

Anmäl ditt intresse till den kommande läkemedelsstudien här: 

Uppfyller du profilen som finns beskriven? Om inte, kan du tyvärr inte delta i studien.

  • Du är mellan 18-75 år
  • Du har > 4 migrändagar/månad
  • Du har provat minst 2 förebyggande mediciner med begränsad eller utebliven effekt.
  • Du behandlas för närvarande inte med Botox, och har heller inte så gjorts de senaste 16 veckorna. 
  • Du behandlas för närvarande inte med någon CGRP hämmande medicin och har heller inte så gjorts de senaste 4 veckorna.

Studien genomförs av Migränkliniken i Värnamo. Netdoktor står endast för rekryteringen till studien.