Vad är Min Hälsa?
Information | Aktiv patient

Vad är Min Hälsa?

Min Hälsa är din sida på Netdoktor där du kan samla information om din hälsa för att få en egen överblick. Genom Min Hälsa ges du möjlighet att delta i diagnospooler, patientstödsprogram och rekryteringar till olika kliniska studier och projekt, och kan på detta sätt göra en insats både för din egen och andras hälsa.


Publicerad den: 2019-10-29 Uppdaterad den: 2020-03-25
Författare: Netdoktor

Genom att registrera dina diagnoser och läkemedel kan dessa matchas mot de kriterier för deltagande som är uppsatta specifikt för varje pool/program/studie/projekt, och så snart det dyker upp något passande kommer vi att kontakta dig.

I Min Hälsa kommer du att kunna besvara enkäter och använda olika skattningsverktyg – för att enkelt kunna följa din hälsa över tid.

Du får också utskick med information anpassad för din sjukdom/diagnos och en möjlighet att lära dig mer.

Genom att av dela med dig av dina erfarenheter och insikter i en diagnospool kan du bidra till att öka kunskapen om hur det är att leva med just din sjukdom/diagnos och driva opinion, vilket i förlängningen kan komma att göra skillnad för din patientgrupp.

Genom att delta i en klinisk studie kan du bidra till att driva forskningen framåt. Det kan i sin tur leda till nya eller mer effektiva behandlingar. 

Logga in i Min Hälsa

Du registrerar dig i Min Hälsa genom att logga in med BankID. Sedan anger du din/dina diagnoser och de läkemedel du behandlas med. 

Klicka här för att logga in i Min Hälsa

Din hälsodata

Som användare äger du din hälsodata och kan genom samtycke avgöra hur din data får behandlas.

Netdoktor, som är en del av Bonnier Healthcare Sweden AB, behandlar den hälsodata du delar med dig av på två sätt:

  • Dels för att ge dig personligt anpassad information via e-post om till exempel nyheter, diagnospooler, kliniska studier och andra forskningsprojekt. Du kan också välja att få personligt anpassade erbjudanden via e-post om produkter och tjänster.
  • Dels för statistiska sammanställningar. Det innebär att din data endast ligger till grund för kvantitativ statistik och inte går att spåra till en individ.

I inloggat läge kan du ändra hur din data får användas.

För att få din data raderad eller skickad till dig i läsbart format (ett registerutdrag) kontaktar du minhalsa@netdoktor.se.

Mer information om hur vi behandlar din hälsodata hittar du i personuppgiftspolicyn.