Antalet sjukskrivningar fortsätter öka

Sjuktalen fortsätter att öka, dock i långsammare takt än förut. En orsak är att Försäkringskassan kontrollerar sjukskrivna hårdare.

Enligt en ny rapport från Försäkringskassan fortsätter sjukfrånvaron att öka, men tappar samtidigt fart. Något som är glädjande menar Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

En orsak som pekas ut är att myndigheten skärpt arbetet med utredningar och bedömningar. En följd av det är det fler som både nekas sjukpenning och får sin sjukpenning indragen. 

– Det här är ett regelverk vi har att följa och som handlar om att hjälpa de individer som behöver hjälp tillbaka i arbete och att göra det i tid. Vi har inte, som jag uppfattar det, fått några direkta reaktioner på detta utan jag tror att samhället i stort vill att vi ska ha en stabil och rimlig sjukfrånvaro och att vi ska sköta vårt jobb, säger Jan Larsson.

Ångest och stress orsaken till sjukskrivning

Den dominerande orsaken till sjukfrånvaro är psykisk ohälsa, framförallt ångest och stress. Och för tillfället ökar männens sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser.
I maj var sjukpenningtalet 10,7 dagar. Regeringens mål är ett sjukpenningtal på 9,0 dagar år 2020. Om detta kommer att vara möjligt att nå analyseras inte i rapporten.

Publicerad den: 2016-06-22

Författare: Besima Aho, Redaktionschef

Källor: Dn.se (TT)
(http://www.dn.se/ekonomi/fler-sjuka-men-utvecklingen-bromsar/)

Kommentera


Regler för kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (0 st)

Det finns inga kommentarer än. Bli den första att kommentera nyheten.