Psykisk ohälsa hos över en fjärdedel av läkarstudenterna

Depression är vanligt förekommande hos läkarstudenter och drygt en av tio har självmordstankar, enligt en stor systematisk översikt och metaanalys publicerad i JAMA.

Metaanalysen inkluderar 195 studier med totalt 129 123 individer i 47 länder, varav tre svenska studier. Resultatet visar att förekomsten av depression, depressiva symtom och självmordstankar förefaller vara betydligt högre hos läkarstudenter än hos den övriga befolkningen. Hur vanligt psykisk ohälsa är hos studerande på andra program är dock inte klarlagt, men två stora epidemiologiska studier (en amerikansk och en internationell) visar en prevalens är lägre än de studier som ingick i den aktuella metaanalysen.

Nästa steg är att identifiera strategier för att förebygga och behandla depression och självmordstankar hos läkarstudenter.

Publicerad den: 2017-01-05

Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor

Källor: Läkartidningen
(http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/01/Hog-forekomst-av-psykisk-ohalsa-bland-lakarstudenter/)

Kommentera


Regler för kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (1 st)

  • Helena 2017-01-05 16:44:16
Hej...

.... det låter inget vidare ... vad kan sådant bero på???

Kram till alla läkarstudenter!