Depression i fokus på världshälsodagen

Enligt beräkningar från Världshälsoorganisationen (WHO) är det fullt möjligt att depression inom tre år kommer utgöra största sjukdomsbördan i världen. Det här uppmärksammas nu särskilt under världshälsodagen som infaller den 7 april varje år.

Redan i dag utgör depression den enskilt största orsaken till både funktionsförlust eller levnadsår med nedsatt hälsa i Europa. 

– Det är viktigt att minska stigmatisering kring psykisk ohälsa. Vi kan alla drabbas av depression och den som drabbas ska veta att det finns hjälp att få, säger Ida Erixon, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Inte långt tills depression är störst 

 Enligt beräkningar från Världshälsoorganisationen (WHO) är det fullt möjligt att depression inom tre år utgör största sjukdomsbördan i världen.  enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Redan i dag utgör depression den enskilt största orsaken till både funktionsförlust eller levnadsår med nedsatt hälsa i Europa. Anledningen till det är att depression kan komma att bli ett långvarigt tillstånd som ofta debuterar i unga åldrar, samt att tillgång till rätt behandling saknas i vissa länder.

Vanligaste psykiatriksa diagnosen 

I Sverige är depression en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. I den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor , uppger 19 procent av befolkningen (16–84 år) att de diagnostiserats med depression minst en gång i livet. Av dessa har nästan var tredje fått diagnosen mer än en gång.

Kan förebyggas 

Depression är ett omfattande folkhälsoproblem men som går att förebygga och behandla – bara rätt hjälp ges. En översikt från Folkhälsomyndigheten visar att förebyggande insatser till föräldrar med depression också minskar risken att barnen själva ska utveckla depressiva symtom. Även regelbunden fysisk träning kan minska både upplevda depressiva symtom och diagnostiserad depression hos äldre.

 

 

Publicerad den: 2017-04-07

Författare: 233452, redaktör

Källor: Folkhälsomyndigheten
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/april/depression-ett-stort-folkhalsoproblem-som-kan-forebyggas/)

Kommentera


Regler för kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (0 st)

Det finns inga kommentarer än. Bli den första att kommentera nyheten.