Goda råd vid pollenallergi

Här listar Netdoktor några goda råd på vad pollenallergiker kan tänka på för att minska besvären som kan uppstå under pollensäsongen.

Det finns mycket du själv kan göra för att minska dina allergiska besvär vid pollenallergi, några exempel är:

 • Stanna inomhus om det är mycket pollen i luften.
 • Undvik öppet fönster och vädring vid höga pollennivåer.
 • Konditionsträna inomhus eller utomhus tidigt på morgonen då pollennivåerna är lägre.
 • Starta medicinering i god tid före pollensäsongen, de flesta allergipreparat bör tas redan innan man känner av symtom. Behandling med kortisonläkemedel (både nässpray och astmaläkemedel) bör påbörjas redan flera veckor innan pollensäsongen startar.
 • Använd medicin. Kontakta läkare om dina allergibesvär inte går över trots medicinering. Du kanske behöver starkare preparat.
 • Se upp med ventilation. Sov inte med öppet fönster. Veva upp rutan och stäng om möjligt av ventilationen när du är ute och kör bil.
 • Häng inte ut tvätten på tork utomhus.
 • Skölj gärna håret innan du går och lägger dig.
 • Hör med din optiker om du har linser och ögonbesvär. Kanske är det bäst att låta ögonen vila och bära glasögon.
 • Om du har hund och utekatt, kela inte med ansiktet i pälsen och tvätta händerna efter att du har klappat djur. Pollenkorn fastnar nämligen lätt i pälsen.
 • Undvik picknick eller att sitta i gräs (känn av vad som fungerar för dig, kanske går det bra korta stunder).
 • Undvik rökiga lokaler och rök naturligtvis inte själv, det kan förvärra allergibesvären. Se också upp med bilavgaser, dammiga miljöer och stark parfym.
 • Om du känner dig trött och allmänpåverkad, se till att inte stressa för mycket utan planera in tid för vila och återhämtning.
 • Skilj på vanlig nässpray (för förkylning) och nässpray vid allergi. Det är inte bra att ta förkylningsnässpray mer än högst ungefär en vecka i streck. Kortisonnässpray kan däremot tas dagligen i flera månader.
 • Skölj ögon och näsa med koksalt, fråga på apoteket för mer information.
 • Följ pollenrapporter så att du kan planera aktiviteter och din medicinering.

Uppdaterad den: 2014-03-26

Författare: Stina Nordqvist, journalist

Uppdaterare: Karin Strandberg, Specialist lung och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset