Du är här: Hem » Njurar

Njursjukdomar

Njurarna kan drabbas av en rad olika sjukdomar. En av de vanligaste är den kroniska njurinflammationen, som kan finnas ”i det tysta” i många år och där den drabbade personen kan vara helt symtomfri i tidiga stadier av sjukdomen. Njursjukdom upptäcks ofta av en tillfällighet.

Kronisk njursjukdom

Läkare har dålig koll på kronisk njursjukdom

Många ovetande om sin nedsatta njurfunktion

 

Njurtransplantation

Njursjukdom, som akut eller kronisk njursvikt, kan drabba oss i alla åldrar och ambitionen är alltid att en kroniskt njursjuk person ska kunna bli transplanterad. I Sverige njurtransplanteras cirka 380 personer varje år. Patienter som inte accepteras för njurtransplantation behandlas med dialys.

Diabetes med njurpåverkan

Njure från mor till son

Njurtransplantation

 

Urinvägar

Det finns både övre och undre urinvägar. De övre urinvägarna består av njurar, njurbäcken och urinledare och de nedre urinvägarna består av urinblåsan och urinröret med slutmuskler. Här kan du läsa mer om urinprov, inkontinens, sängvätning och annat med koppling till urinvägarna.

Barn kissar på sig av kroppsliga skäl

Befriande att det pratas mer om inkontinens

Jessicas dotter har larm mot sängvätning

 

Behandling

Olika njursjukdomar kräver olika behandlingar. Här kan du läsa om olika behandlingsalternativ och vad man som patient kan göra och tänka på själv.

Blodtrycksmätning

Högt blodtryck (hypertoni)

Plasmaferes

 

Hitta oss på Facebook