Du är här: Hem » Neuropsykiatri NPF

Aspergers syndrom/ASD

Aspergers Syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder). ASD/Aspergers syndrom innebär att man kan ha svårigheter i kontakten med andra människor, specialintressen som tar mycket tid och bristande motorik.

Aspergers syndrom

Autism

Autism är ett medfött eller tidigt förvärvat neuropsykiatriskt funktionshinder som karakteriseras av självupptagenhet och bristande förmåga att förstå och tolka omvärlden. Autism förekommer både hos normalbegåvade individer och i samband med utvecklingsstörning.

Autism och autismliknande tillstånd

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är ett neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF) som visar sig genom upprepande reflexliknande rörelser och läten som kallas tics. Det är ganska vanligt att personer med Tourettes syndrom även lider av dyslexi, ångest eller depression.

Tourettes syndrom

ADHD hos barn och unga

Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) innebär svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsreglering. Typiska symtom på adhd kan vara uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet, impulsivitet och känslostyrt beteende.

Adhd - olika från person till person

Adhd hos barn

ADHD, ADD och DAMP

 

Neuropsykiatrisk utredning

För att få en neuropsykiatrisk diagnos som exempelvis adhd eller Aspergers syndrom krävs det att patienten genomgår en neuropsykiatrisk utredning. Personer som upplever koncentrationssvårigheter och problem att hantera vardagssysslor kan bli aktuella för neuropsykiatrisk utredning.

Chatt om neuropsykiatrisk utredning

Många vuxna vill ha neuropsykiatrisk utredning

Hitta oss på Facebook

Netdoktor på Twitter

Har du eller någon du känner gjort en neuropsykiatrisk utredning?

Många vuxna söker vård för att de vill göra en neuropsykiatrisk utredning för exempelvis adhd eller autism. Har du eller någon annan du känner gjort det?