Läkemedel för mage och tarm

Det finns flera läkemedel för mage och tarm, till exempel protonpumpshämmare (PPI), H2-receptorblockare och laktulos.

Protonpumpshämmare (PPI)

Blockerar utsöndringen av protoner i magsäcken vilket gör att pH-värdet höjs, det blir alltså mindre surt i magen. Protonpumpshämmare är en typ av preparat som är riktade mot en specifik biologisk process vilket gör att biverkningarna är begränsade. Ofta används PPI i kombination med antibiotika för att behandla magsår då detta i många fall orsakas av en bakterieinfektion (vid namn Haemophilus Pylori).

Används mot: Magsår (ulcus), sura uppstötningar (gastroesophagal reflux)

Preparat: till exempel Losec. (Generiskt namn Omeprazol) Flera företag tillverkar kopior på Losec då patentet gått ut. De vanligaste heter Lanzo och Omeprazol.) Nexium är en nyare typ av PPI.

H2-receptorblockare

Hämmar saltsyraproduktionen i magen och gör det på så sätt mindre surt. Används bland annat mot sura uppstötningar men det är dock vanligare att man väljer PPI mot detta istället för H2-receptorblockare.

Preparat: till exempel Zantac, Pepcidin

Laktulos

Ett av flera typer av preparat som används mot förstoppning. Laktulos är volymökande och verkar osmotiskt (drar åt sig partiklar). Preparatet gör att mjölksyra bildas i tarmen som binder vatten. På så sätt görs avföringen lösare. Det tar ett par dagar innan laktulos ger effekt.

Används mot: Förstoppning

Preparat: till exempel Lactulos, Duphalac, Laktiplex

Uppdaterad den: 2006-09-27

Författare: Anders Hansen