Perioral dermatit

Perioral dermatit är bara utbredd kring munnen och når upp till kinderna och ned på hakan. Symtomen börjar i form av rodnade fläckar, sedan utvecklas små knottror och små varblåsor i porerna. Ibland kan sjukdomen relateras till riklig användning av smink och hudvårdsprodukter, extensiv hudrengöring och peeling.

Perioral dermatit (peri = runt omkring, oral = mun, dermatit = inflammation i huden) är en nära släkting till rosacea ("vuxenakne"), och drabbar nästan uteslutande kvinnor i 20-30- årsåldern. Är inte heller lika vanligt förekommande som rosacea.

Vad är symptomen vid perioral dermatit?

Perioral dermatit är bara utbredd kring munnen och når upp till kinderna och ned på hakan. Symtomen börjar i form av rodnade fläckar, sedan utvecklas små knottror och små varblåsor i porerna. Symtomen ökar sedan successivt. För övrigt liknar sjukdomen rosacea, men är inte lika utbrett och inte lika kroniskt som rosacea.

Det kan bränna och klia lite och man kan få en mycket lätt fjällning. Inga pormaskar förekommer. Typiskt är att man ska ha en blek zon kring läpparna som inte påverkas. Ibland kan utslagen i stället sitta bara kring näsborrarna.

Vad försämrar och orsakar perioral dermatit?

Perioral dermatit försämras av sol och behandlingsförsök med tvål och andra irriterande produkter. Tillståndet försämras också av klämning och skrapning med fingrar. Ibland kan sjukdomen relateras till riklig användning av smink och hudvårdsprodukter, extensiv hudrengöring och peeling. Innan faran med starkare sorters kortison i ansiktet blev känd var detta en vanlig orsak. Det vanligaste är dock att utslaget bara kommer utan någon påtaglig orsak hos unga vuxna kvinnor. Perioral dermatit kan kvarstå i månader och ibland i flera år.

Vad kan patienten göra?

Total avhållsamhet från starka rengöringspreparat, fuktkrämer, peeling, dag och nattkrämer, antirynkpreparat och täckande smink i ansiktet. Denna "noll-behandling" kan vara svår att följa och innan förbättring sker kan några veckor av försämring följa.

Vad kan läkaren göra?

För att snabbare läka den periorala dermatiten kan i början några veckor med Tetracyklinkapslar vara till god hjälp. Finaceagel eller Metronidazolkräm kan prövas liksom vid rosaceabehandling men är inte en lika pålitlig hjälp i detta fall. Ibland kan även krämer irritera huden.

Prognos

Till skillnad från rosacea brukar perioral dermatit kunna botas av ovanstående behandling. Någon gång kan det dock återkomma, men svarar då lika effektivt på behandlingen som tidigare.