Kunskap kring hjärtsvikt måste öka

Kunskap kring hjärtsvikt måste öka

Idag beräknas 250 000 svenskar lida av hjärtsvikt – vår mest dödliga folksjukdom. Som det ser ut idag räcker kunskapen inte till och allt fler människor drabbas.

Förutom att hundratusentals människor – de flesta över 75 år har hjärtsvikt så är dessutom är mörkertalet mycket stort i och med diffusa symtom. Det leder inte sällan till försenad behandling eller att vård uteblir tills det är försent.

För att hjälpa människor i tid behövs mer information som når fram. Därför startar nu Netdoktor den livsviktiga upplysningskampanjen Harduhjärtsvikt.se med syfte att förbättra kunskapsnivån kring vilka symtom man ska titta efter och genom det få fler att söka vård.

Drabbad själv eller vet du någon som är det?

Kampanjen vänder sig till personer som lider av hjärtsvikt eller som har symtomen men saknar diagnos. Även anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade får såklart delta.

Genom utbildningens kunskapstest och informationsmejl lär du dig mer om kronisk hjärtsvikt och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen.

Så ta nu chansen att ta del av livsviktig kunskap - både för din egen skull och andras! Vidare till upplysningskampanjen 

Publicerad den: 2017-03-15

Författare: Lovisa Dahlström, redaktör

Kommentera


Regler f�r kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (1 st)

  • wilhelm1 2017-03-15 16:21:46
Man är allmänt klar över, att förkalkning i kärlen utgör grunden till i princip nalla hjärtproblem. Fört att undgå detta måste man åta breda antioxidanter.
Jag är 75, men har biologisk ålder av 43 år enligt arteriograf mätning.
Ni kan läsa om hur jag gör ´för att undvika härskning av blodfetterna:

http://www.pusha.se/min-alder-75-ar-biologisk-alder-43-ar-las-mer