Kärlkramp (Angina pectoris)

"Angina pectoris är latin och betyder trångt bröst"". Och så känns det också. Som en tryckande, kramande smärta, oftast bakom bröstbenet. "

Smärtan kan stråla ut i ena eller båda armarna, men oftast bara ut i den vänstra. Smärtan kan även uppträda i hals, käke och mage.

Varför får man kärlkramp?

I allra flesta fall är det förkalkning i hjärtats kranskärl som är orsaken till kärlkrampen. Kranskärlen ska förse hjärtats muskulatur med blod, som innehåller syre och näringsämnen. Åderförkalkningen medför att kranskärlen blir för trånga. Detta leder till att hjärtat får för lite blod när kraven på hjärtarbetet ökar.

Därför får hjärtat under ansträngning för lite syre. Detta ger upphov till smärtor i hjärtat - angina pectoris.

Övriga orsaker:

 • Kärlkramp kan förvärras av andra sjukdomar, som till exempel blodbrist, ökad ämnesomsättning (giftstruma) eller av sjukdomar i hjärtats klaffar.
 • Dessutom kan man ha en sorts kramp eller spasm i kranskärlen utan att ha åderförkalkning i dessa (variant eller spasm angina).

Riskfaktorer

Åderförkalkning drabbar alla, mer eller mindre. Den börjar i 20-årsåldern och tilltar ju äldre man blir. Många kända riskfaktorer finns som ökar förekomsten av åderförkalkning:

 • Rökning
 • Ärftlig åderförkalkning i familjen
 • Manligt kön
 • Diabetes typ 1 och typ 2
 • För högt blodtryck
 • För hög kolesterolhalt i blodet
 • Övervikt
 • Stress
 • För lite motion

Symptom

Tryckande, stramande känsla i bröstet. Oftast i samband med ansträngning eller psykisk stress. Eventuellt strålar smärtan ut i armarna, käken, halsen, tänder, öra, mage eller mellan skuldrorna. En strypande känsla kan uppstå runt halsen.

Andningssvårigheter, som kanske uppstår plötsligt. Skuldra, arm, armbåge och hand (oftast vänstra) kan kännas tyngre än vanligt. Känseln kan också påverkas. Dessutom kan det kännas som om armen "sover".

Vad kan jag själv göra?

 • Överväg om du har några av de nämnda riskfaktorerna
 • Ät nyttigt, grönt, fiberrikt, fettfattigt och varierat.
 • Undvik att äta mättat fett
 • Sluta röka!
 • Gå ner i vikt, om du är överviktig
 • Motionera, 30 minuters promenad räcker långt
 • Sköt din diabetes eller din blodtrycksbehandling, om du lider av dessa sjukdomar.

Hur ställer läkaren diagnosen?

Diagnosen ställs ofta utifrån de typiska symptomen, ett elektrokardiogram (EKG) och den omedelbara verkan av nitroglycerin under tungan.

Utöver detta kan läkaren ordinera ett arbetsprov på motionscykel eller löpband. Detta prov kan oftast avgöra om smärtorna kommer från hjärtat. Undersökningen görs av en hjärtspecialist, privat eller på sjukhus.

I vissa fall undersöker man hjärtats kranskärl direkt. Dessa undersökningar görs på sjukhus och består av injektion av kontrastvätska i kranskärlen, så att man kan se kranskärlen på röntgenbilder.

Sjukdomens utveckling

Kärlkramp kan i vissa fall utveckla sig till en blodpropp i hjärtats kranskärl (infarkt). Dessutom kan hjärtsvikt uppstå, vilket medför att kroppen binder vätska. Störningar i hjärtrytmen kan uppstå. Man vet att man kan minska risken för vidare komplikationer i framtiden genom att återskapa tillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskulaturen. Detta kan göras med ballongvidgning eller by-pass-operation.

Vad kan läkaren göra?

 • Först och främst kan läkaren hjälpa dig med att hitta och eventuellt minska dina riskfaktorer.
 • Ge råd om livsstilsförändring.
 • Erbjuda relevant medicinering.
 • Hänvisa dig till fler undersökningar hos en hjärtspecialist, om detta anses nödvändigt.
 • Behov kan finnas för att en ballongvidgning görs i dina kranskärl eller att du genomgår en by-pass-operation, där man syr på nya kärl på hjärtat, som kopplar blodet förbi de åderförkalkade ställena på kranskärlen.

Medicinsk behandling

 • Acetylsalicylsyra: (milt blodförtunnande) som till en viss grad förebygger blodproppsbildning.
 • Nitroglycerin: (utvidgar kärlen) tabletter eller spray för behandling av kärlkrampsanfall.
 • Långtidsverkande nitroglycerin: anfallsförebyggande.
 • Beta-blockerare: blockerar hormonet adrenalins verkan. Därmed sänks blodtrycket och hjärtat slår långsammare. Hjärtats syrebehov sänks.
 • Calcium kanal hämmare: Sänker muskelspänningen i kärlväggen, så att kärlen utvidgar sig. Dessutom får det hjärtats muskulatur att slappna av och därmed sänks hjärtats syrebehov.
 • Vid förhöjda blodfetter ges ofta kolesterolsänkande läkemedel.

Uppdaterad den: 2005-11-29

Författare: Sabine Gill, läkare och Steen Dalby Kristensen, överläkare

Uppdaterare: Mats Halldin, legitimerad läkare och medicinsk chef, Netdoktor.se