Skräddarsydd antibiotikabehandling vid svår infektion

Att individanpassa antibiotikabehandling ska ge patienter med svåra bakteriella infektioner bättra förutsättningar, förhindra antibiotikaresistens och minska smittspridning.

– Det finns idag rekommendationer om doseringar av antibiotika, men de är lika för alla patienter och leder enligt våra resultat till väldigt spridda antibiotikanivåer. Resultaten i min avhandling talar för att svårt sjuka patienter bör få individanpassad antibiotikabehandling, säger Hanna Woksepp, biomedicinsk analytiker vid klinisk mikrobiologi och vårdhygien på Landstinget i Kalmar län.

Tillsammans med sina medarbetare har Hanna Woksepp utvecklat nya enklare metoder för att snabbt kunna mäta halten av antibiotika i blod. I en klinisk studie har forskarteamet funnit att nära hälften av de undersökta patienterna med svåra bakteriella infektioner haft för låga nivåer av antibiotika i blodet. Något som medför att medicinen inte vara effektiv för behandling av infektionen, och bakterierna blir mer benägna att utveckla resistens. Vidare har kartlagt vilka tillvägagångsätt som lämpar sig bäst för att snabbast förhindra ytterligare spridning, och kunna utesluta eller bekräfta eventuella utbrott.

– Vi har tagit fram nya snabba metoder för att upptäcka spridning av bakterier på vårdavdelning, helt anpassade efter laboratoriets förutsättningar och metodiken har redan implementerats i sydöstra sjukvårdsregionen, säger hon.

Källa: Linnéuniversitetet.

Publicerad den: 2017-02-13

Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor

Kommentera


Regler för kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (0 st)

Det finns inga kommentarer än. Bli den första att kommentera nyheten.