Bröstcancerstudie: Biosimilar likvärdig effekt som originalläkemedel

En biosimilar hade likvärdig effekt och säkerhetsprofil som originalläkemedlet vid behandling av bröstcancer. Det visar en studie publicerad i JAMA.

I en internationell randomiserad fas III-studie behandlades försökspersonerna som led av metastaserad HER2-positiv bröstcancer med antingen en biosimilar av antikroppen trastuzumab eller dess originalläkemedel.

Resultatet visar att det inte fanns någon statistiskt signifikanta skillnader mellan de både läkemedel. Även biverkningsprofilerna för de två behandlingarna var likartade. Samtidigt påpekar författarna att mer forskning behövs för att fastställa långsiktiga kliniska effekter och säkerhetsaspekter. En uppföljning av studien är därför på väg.

Publicerad den: 2017-01-11

Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor

Källor: Läkartidningen
(http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/01/Biosimilar-hade-likvardig-effekt-som-Herceptin/)

Kommentera


Regler för kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (0 st)

Det finns inga kommentarer än. Bli den första att kommentera nyheten.