Cancer i bukspottkörteln

Cancer i bukspottkörteln, pancreascancer, är ett resultat av förändringar av cellerna i bukspottkörteln.

Under de senaste 50 åren har antalet fall av cancer i bukspottkörteln ökat. Man vet inte om ökningen beror på att själva sjukdomen blivit vanligare eller om läkarna har blivit bättre på att diagnostisera och registrera sjukdomen. Även den ökade medellivslängden kan inverka. Antalet fall av pancreascancer har dock inte ökat lika mycket de senaste åren. Det drabbar 1000 personer årligen i Sverige, ovanligare bland yngre personer, 75 procent är över 65 år och sjukdomen är lika vanlig bland könen.

Hur känns pancreascancer?

Symtomen på pancreascancer är svaga och sjukdomen konstateras därför ofta sent i förloppet. Det kan börja med dålig aptit och viktminskning. Trötthet, kräkningar, diarré, klåda och gulsot kan också vara tidiga symtom.

Om du har borrande, djupt liggande smärtor i övre delen av magen, med strålningar ut i ryggen, kan dessa komma av pancreascancer. Oftast är detta dock tecken på något långt mindre farligt. 

Det finns även fall där diabetes är symtom på pancreascancer.