Så påverkar miljöfaktorer vår hälsa

En ny omfattande rapport från Folkhälsomyndigheten visar nu hur en rad olika miljöfaktorer påverkar oss människor och vår hälsa. Resultaten visar dessutom att vissa grupper är mer utsatta än andra.

Miljörapporten som tas fram vart fjärde år förklarar hur den svenska befolkningen upplever sin hälsa i koppling till omgivningsmiljön.

– Rapporten visar hur en rad olika miljöfaktorer påverkar hälsan och med utgångspunkt från tidigare rapporter kan vi följa utvecklingen över tid, säger Anne-Sophie Merritt, projektledare vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Rapporten visar både positiva och negativa trender. Bland de positiva hör bland annat att andelen personer som dagligen utsätts för andras tobaksrök minskar. Fler människor skyddar sig dessutom mot skadlig UV-strålning.

Läs också: Slopa skönhetsidealen och minska risken för cancer 

Däremot ökar andelen personer med allergier och en stor andel av befolkningen är exponerade för buller över gällande riktvärde.

Vissa mer utsatta än andra 

Statistik från rapporten används som ett underlag i planeringen av den kommunala tillsynen enligt miljöbalken, men också vid beslut om åtgärder och prioriteringar för att förebygga ohälsa och uppnå jämlikhet. Som det ser ut idag finns ojämlikheter i befolkningen både när det gäller exponering och besvär.

Publicerad den: 2017-05-19

Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Källor: Folkhälsomyndigheten
(www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/maj/stor-enkatundersokning-om-hur-miljofaktorer-paverkar-var-halsa/)

Kommentera


Regler för kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (0 st)

Det finns inga kommentarer än. Bli den första att kommentera nyheten.