Miljöfaktorer avgörande för lungfunktion hos unga

Exponering av luftföroreningar under spädbarnstiden påverkar lungfunktion redan i tonåren, visar en ny avhandling.

I avhandlingen undersöktes långtidseffekter av exponering för olika miljöfaktorer, specifikt luftföroreningar, hos barn och ungdomar. I delstudierna ingick bland annat data från 4000 barn följts till tonåren och information om symtom på allergirelaterade sjukdomar, livsstilsfaktorer och uppväxtmiljö. Lungfunktion mättes med spirometri.

Exponering för luftföroreningar under barnens första levnadsår var relaterad till nedsatt lungfunktion vid 8 och 16 års ålder. Efter spädbarnstiden verkar lungtillväxten däremot följa en individuell utvecklingskurva och vid senare tidpunkter observerades inga samband till föroreningar. Sambandet var starkare hos ungdomar med astma.

Sammanfattningsvis är det första levnadsåret en central period i lungfunktionsutvecklingen – en viktig kunskap i arbetet med att främja luftvägshälsa.

Publicerad den: 2017-01-13

Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor

Källor: Läkartidningen
(http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/01/Fororeningar-under-spadbarnstiden-paverkade-lungfunktion-i-tonaren/)

Kommentera


Regler för kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (0 st)

Det finns inga kommentarer än. Bli den första att kommentera nyheten.