Landsting saknar pengar för att leva upp till astmariktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram nya nationella riktlinjer för astma och KOL, men endast sex av 20 landsting har budgeterat för att införa de nya riktlinjerna. Det visar en enkätundersökning som Astma- och Allergiförbundet och Riksförbundet HjärtLung har gjort.

Detta trots att de nya nationella riktlinjerna har varit kända för landstingen sedan 2014.

1,5 miljoner svenskar drabbade

Idag har cirka 1,5 miljoner människor i Sverige astma eller KOL. Från Socialstyrelsen presenterades nya direktiv i slutet av november. Direktiv som ska underlätta för sjukvården och hjälpa patienterna i ett tidigare skede och även ge bättre sjukdomskontroll och uppföljningar.

På kort sikt kommer satsningen att innebära dyrare kostnader för lanstingen men på längre sikt kommer det att löna sig rent ekonomiskt för landstingen.

– Därför är det en besvikelse att landstingen inte har budgeterat för det här. Planerna har trots allt varit kända sedan 2014, säger Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma- och allergiförbundet.

Världsastmadagen

Den 3 maj infaller Världsastmadagen. Dagen är utlyst av WHO och uppmärksammas i länder över hela världen, för att öka kunskapen om och förståelsen för hur det är att leva med astma.

I dag lever cirka 800 000 svenskar med astma. Samhällskostnaderna beräknas till åtta miljarder kronor per år. Omkring 400 000—700 000 svenskar har kol. Samhällskostnaden för kol beräknas till 14 miljarder kr per år.

De landsting/regioner som har budgeterat för att införa de nya riktlinjerna är Skåne, Halland, Kalmar, Västra Götaland, Östergötland och Västmanland

Källa: Astma- och allergiförbundet, Socialstyrelsen

Publicerad den: 2016-05-02

Författare: Besima Aho, Redaktionschef

Källor: Dagens Medicin (TT)
(http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/05/02/landsting-saknar-pengar-for-astma/)

Kommentera


Regler för kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (1 st)

  • mormor1 2016-05-03 17:10:03
En fräga jag undra när behandlin mot KOL ska få emfysemventiler