Fyra av tio med KOL vet inte om de har rätt behandling

Fyra av tio KOL-patienter vet inte om de har rätt behandling och hälften av dem tycker att vården brister i uppföljningen. Det visar en ny undersökning som Riksförbundet HjärtLung och Astma Allergiförbundet gjort.

I Sverige beräknas mellan 500 000-700 000 människor ha kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Endast en av fem vet om att de bär på sjukdomen.

KOL kan behandlas och därför är det av stor vikt att sjukdomen upptäcks tidigt.

Därför är det viktigt att både den enskilde och vården är uppmärksam på symtom som andnöd, hosta, trötthet, svåra luftvägsinfektioner.

Världskoldagen 2016

Inför Världskoldagen som är idag har Riskförbundet HjärtLung skickat ut en enkät till sina medlemmar. Undersökningen visat att behovet och efterfrågan av en strukturerad KOL-vård är stort hos patientgruppen.

Resultat från studien visar följande:

  • En femtedel av medlemmarna med KOL är missnöjda med den behandling de får idag.
  • Fyra av tio uppger att de inte vet om den behandling de har är den bästa just för dem.
  • Fyra av tio anser att det inte finns något bra system i primärvården som kan fånga upp de som är i riskzonen för att utveckla KOL, samt tycker att vården är dålig på att ta kontakt för att följa upp hur behandlingen fungerar.
  • KOL upplevs som en väldigt begränsande sjukdom i vardagen. Vi kan se att redan vid lindrig KOL upplever hälften att det känns jobbigt att inte kunna ägna sig åt fysiskt ansträngande aktiviteter i den utsträckning man vill. Vid svår KOL är den siffran nio av tio.
  • Sex av tio uppger att de är oroliga för hur KOL-sjukdomen kommer att utvecklas i framtiden. Kvinnor är i större utsträckning mer oroliga än män.

Har du KOL? I så fall hur upplever du den vård du fått? Kommentera direkt under nyheten.

Publicerad den: 2016-11-16

Författare: Besima Aho, Redaktionschef

Källor: Riksförbundet HjärtLung
(http://news.cision.com/se/riksforbundet-hjartlung/r/fyra-av-tio-kol-patienter-vet-inte-om-de-har-ratt-behandling,c2123802)

Kommentera


Regler för kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (5 st)

  • 2017-02-01 12:21:46
Har fått uppfattning om att det är många gånger lätt och bekvämt för läkare/sköterskor att dra till med KOL! Fick mina andningsproblem för ca 5 månader sedan hastigt. Har aldrig haft problem med hosta eller andning förut. Astma finns i släkten och jag har även pollenallergi. Har fått inhalator som inte hjälper. Jag har även PSOA, Fibromyalgi m.m. så jag skall röra på mig måttligt, men klarar inte det!
  • Margareta 2016-11-16 19:12:17
Jag hade behanling av Kol, flyttade till Spanien för att andas bättre, Nu har jag blivit undersökt av specialist här och kommit fram till att jag inte har Kol utan haft astma 60 ar och har nedsatt lungfunktion. Jag är nöjd eftersom jag aldrig rökt. Jag har nu perfekt medicinering och har aldrig andnöd. Enda problem nu är att jag blev en soffpotatis och tyckte synd om mig själv och nu har jag ingen ork att promenera t.ex.
  • Mirre 2016-11-16 18:15:45
Känns som kunskapen om kol är dålighos vårdpersonal,,,känner mig lite orolig inför framtiden har inte mycke ork o gått upp i vikt pga att det är kämpigt med gympa o promenader pga andningen,har även fått mera ångest pga andningsbesvären känner mig låg
  • Mirre 2016-11-16 18:15:13
Känns som kunskapen om kol är dålighos vårdpersonal,,,känner mig lite orolig inför framtiden har inte mycke ork o gått upp i vikt pga att det är kämpigt med gympa o promenader pga andningen,har även fått mera ångest pga andningsbesvären känner mig låg
  • Gunnar Fäldtman 2016-11-16 17:12:42
Har sedan 1980-talet konstaterats ha kol. Har arbetat på ett järnverk och vid årlig företagshälsokontroll har konstaterats försämrad lungfunktion (ca. 80%). Slutade röka 1976. Vid lungröntgen har framkommit att jag har kol. Av AMF-försäkringsbolag klassad som arbetsskada. Dock inte godkänd av Försäkringskassan. Får inte någon medicinsk behandling för detta. Är diabetiker och hade en hjärtinfarkt för 2,5 år sedan med efterföljande hjärtsvikt. Det får jag medicin mot. Är nu 80 år.