Fråga doktorn

Fråga doktorn är en kostnadsfri tjänst där du kan få svar på frågor och funderingar om hälsa, medicin och sjukdomar. Ett urval av de frågor som kommer in väljs ut och besvaras av Sveriges ledande medicinska experter inom området. Här kan du också ställa frågor till företag och förbund vars experter besvarar frågor inom deras specialområde. Du kan också hitta alla redan besvarade frågor här nedan.

Varför vidgas blodkärlen urtikaria?

Hej! Jag har tagit reda på att vid urtikaria uppstår klåda och svullnad, där svullnaden beror på att blodkärlen vidgas. Det jag inte riktigt förstår är varför vidgas blodkärlen? Finns det något syfte/funktion till att de vidgas?? Tack på förhand!
Avatar Gunnar Bylin
docent, specialist i allergisjukdomar, Stockholm
2011-03-08 14:25

Svar

Hej!
Din fråga om varför blodkärlen vidgas vid urtikaria (nässelutslag) kan rätt väl besvaras ur ett fysiologiskt perspektiv. Det som initierar vidgningen av blodkärlen är att vissa celler i huden, mastceller, frisätter ett flertal signalsubstanser. Dessa orsakar en vidgning av kärlen med en ökad genomblödning av huden med rodnad och värmeökning som följd. De gör också blodkärlens väggar mer genomsläppliga. Kärlen läcker då ut lite vätska i omkringliggande vävnad som syns som små, bleka hudsvullnader, kvaddlar. Den intensiva klådan beror på att signalsubstanserna även retar nervfibrer i huden. Så vad som föregår kärlvidgningen vet vi rätt mycket om.

Men din fråga är kanske vidare än så, varför huden reagerar på detta sätt? Finns det något för kroppen ändamålsenligt i denna reaktion? Många av kroppens svar kan ju vara gynnsamma även om de vållar obehag. Hosta kan t. ex. vara en bra skyddsreflex när en individ andas in ett retande ämne. Men blodkärlsreaktionerna vid urtikaria har jag svårt att se annat än som del i en sjukdomsbild.

Med vänlig hälsning