Fråga doktorn

Fråga doktorn är en kostnadsfri tjänst där du kan få svar på frågor och funderingar om hälsa, medicin och sjukdomar. Ett urval av de frågor som kommer in väljs ut och besvaras av Sveriges ledande medicinska experter inom området. Här kan du också ställa frågor till företag och förbund vars experter besvarar frågor inom deras specialområde. Du kan också hitta alla redan besvarade frågor här nedan.

Pollenallergi och amning? Loratadin?

Hej, vad gäller egentligen, kan jag ta Loratadin under pollensäsong (jag ser att det finns svar på denna fråga från 2008, men det har ju kommit nya riktlinjer från 2010 vad jag förstår?). Jag kommer att amma hela pollensäsongen, på BVC och VC ges olika besked, på bipacksedeln anges att man ej ska ta Loratadin. Finns annars alternativ på eller utan recept?
Avatar Gunnar Bylin
docent, specialist i allergisjukdomar, Stockholm
2011-05-09 15:56

Svar

Hej!

Mitt korta svar är att om du haft god effekt av Loratadin på dina pollenutlösta allergibesvär så bör du fortsätta med den behandlingen även när du ammar.
Men eftersom det, som ditt inlägg visar, finns skilda meningar om användningen av antihistaminer under amning så vill jag gärna utveckla mitt svar.

Tidigare rekommenderades under amning de preparat som funnits länge på marknaden utan att man i den kliniska vardagen uppmärksammat skadliga effekter på barnet. Problemet är att dessa antihistaminer ( t. ex. Tavegyl, Polaramin) ofta har uttalad trötthet som biverkan.

De nya antihistaminerna som inte ger någon, eller bara ringa, trötthet dominerar numera behandlingen. Men är dessa läkemedel säkra att ta under amning? Går läkemedlet över i bröstmjölken? I så fall, innebär den dos barnet får någon risk? Anmärkningsvärt nog saknas för de flesta antihistaminpreparat uppgifter om medlet går över i bröstmjölk. Mot bakgrund av denna osäkerhet rekommenderar ofta producenten att inte använda läkemedlet vid amning. När det gäller Loratadin så har dock dosen till barnet i en studie på ammande kvinnor beräknats vara låg ( < 1 % av mammans dos ). Läkemedelskommittén i Stockholms län bedömer mot denna bakgrund och med hänsyn till loratadins farmakologiska egenskaper att risken för barnet är försumbar vid normala doser. En expertgrupp av svenska allergiläkare och allergiforskare, i vilken jag för övrigt själv ingick, kom fram till en liknande uppfattning ( 2009). Gruppen bildades på initiativ av Astma och Allergiförbundet som upplevde bristen på klar information om behandling vid graviditet och amning som problematisk.

Läkemedelsindustrin gör dock i många fall, men inte alltid, mer restriktiva bedömningar. Så t. ex. anger en producent av loratadin att "behandling rekommenderas inte hos ammande kvinnor". En annan producent anger att läkemedlet i fråga (cetirizin) "bör undvikas under amningsperioden". Motiveringen är att uppgiften om övergång till modersmjölk saknas eller bedöms otillräcklig för att bedöma risken för barnet. Ett tredje nytt antihistamin (levokabastin), som ges i form av nässpray, har visats passera över i modersmjölk. Men risken för påverkan på barnet bedöms av den producenten som "osannolik" vid normala doser.

Allergisk rinit påverkar ofta livskvaliteten med trötthet och koncentrationssvårigheter förutom lokala symtom. Vid en sammanvägning av den dokumenterat goda effekten av loratadin och den utomordentligt låga risken för barnet som ammas så tycker jag att fortsatt loratadinbehandling är ett bra alternativ.

Med vänlig hälsning