Fråga doktorn

Fråga doktorn är en kostnadsfri tjänst där du kan få svar på frågor och funderingar om hälsa, medicin och sjukdomar. Ett urval av de frågor som kommer in väljs ut och besvaras av Sveriges ledande medicinska experter inom området. Här kan du också ställa frågor till företag och förbund vars experter besvarar frågor inom deras specialområde. Du kan också hitta alla redan besvarade frågor här nedan.

Akut bronkit

Hej De tre senaste åren har jag haft problem med att bli bra från förkylning , med snuva och halsont. Sannolikt blivit smittad av något av mina barnbarn, o- 3 år och på dagis. Varje vår och sommar samma problem. Jag hostar slem och sväljer oavbrutet i mer än en månad. När jag blir förkyld på höst och vinter så blir jag kvitt förkylningen efter en vecka. Jag blir nu efter mer än 5 veckor alltmer desperat, med mycket jobbiga nätter. Kan jag vara pollenallergisk och kan denna allergi göra mig så långvarigt sjuk tillsammans med förkylningen? Och inga av de mediciner jag fått på vårdcentralen hjälper. Om jag har inflammerade slemhinnor, varför ser man inte detta hos doktorn och vad finns för medicin att tillgå? Hoppas verkligen på svar
Avatar Leif Bjermer
professor, överläkare vid VO Lungmedicin och allergologi - Lund, Skånes universitetssjukhus
2011-06-07 09:38

Svar

Tack för Din fråga.

Du nämner inte i ditt brev hur gammal du är men jag antar att eftersom du har barnbarn bör Du vara medelålders. I vuxen ålder är långdragna besvär som uppfattas som en förkylning som aldrig går över, ett av de vanligaste tecken på att man håller på eller har utvecklat astma.

Det som är speciellt i ditt fall är att du upplever förkylning på våren och sommaren som extra långdragen och besvärlig, medan förkylning på vintern går över efter någon vecka. Din egen teori om att det kan finnas en samtidig pollenallergi med i bilden är ytterst trolig. Oftast brukar man vid pollenallergiska besvär också känna av besvär både från näsa och ögon. Näsbesvär i form av klåda snuva och nästäppa.

Dina symptom med nattlig andnöd tyder på att du har utvecklat en aktiv behandlingskrävande astma och jag rekommenderar att Du snarast ber om bedömning hos närmaste vårdcentral.

Att du har besvär både under vår och sommar kan tyda på att du är allergisk mot både björk samt gräs. Många björkallergiker reagerar även mot al och hassel och då kan symptomen komma redan i slutet av februari. Björken slår ut senare och mest björkpollen brukar man som regel finna i slutet av april. Under den senaste veckan har det i landets södra delar varit höga halter av gräspollen i luften medan björk pollenhalterna är låga eller obefintliga.

Det är riktigt som du säger att du har inflammerade slemhinnor. Inflammation i luftvägarna visar sig i form av lungfunktionspåverkan med en ökad tendens att få bronkospasm det vill säga att luftvägarna dras samman i kramp.

Detta kan ske när man anstränger sig eller utsätts för irriterande ämnen eller allergen. Man kan också mäta tecken till inflammation genom att mäta mängd kväveoxid i utandningsluften. En del vårdcentraler med astmakompetens har idag den möjligheten.

Behandlingen är som du antyder i första hand inflammationshämmande medicinering, vanligen inhalerat kortison. Oftast kombinerar men denna behandling med någon stabiliserande medicinering t ex leukotrienhämmare eller långtidsverkande luftrörsvidgande medicinering. Vid allergiska besvär använder man sig också av ett antihistaminpreparat.

Om du inte får den hjälp du behöver på din närmaste vårdcentral råder jag dig att söka dig till en vårdcentral med specialkunskap inom området, alternativt skriv en egenremiss till en allergimottagning.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar