För att minska övermedicinering till äldre

En diagnostisk checklista som ska minska övermedicinering bland äldre. Det har Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram.

På uppdrag av Regeringen ska Socialstyrelsen ta fram en checklista som ska hjälpa behandlande läkare och sjuksköterskor att notera symtom som är speciellt viktiga att utreda hos äldre personer. Listan ska visa vilka diagnoser som oftast är orsaken till symtomen. På så vis ska listan underlätta för vårdpersonal att ge korrekta indikationer och därigenom få en mindre omfattande läkemedelsbehandling.

För att ytterligare förstärka patientsäkerheten ska Socialstyrelsen kartlägga egenvårdsrådgivningen på öppenvårdsapoteken. Något som ska visa om det finns ett behov av kunskapsstöd till apoteken för den typen av rådgivning.

– De här uppdragen är två exempel på hur vi i den nationella läkemedelsstrategin arbetar för en säkrare läkemedelsanvändning och bättre hälsa hos befolkningen. De kan båda bidra till en mer jämlik vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Uppdragen ska stå klara under 2018.

Publicerad den: 2017-03-10

Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor

Källor: Läkartidningen
(http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/03/Checklista-ska-minska-overmedicinering-bland-aldre/)

Kommentera


Regler för kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (1 st)

  • pia 2017-03-10 16:35:50
Specialutbilda sjuksköterskor till geriatriksjuksköterskor med placering alla vårdcentraler.