Ett steg närmare en nationell läkemedelslista

Innan årsskiftet presenterade regeringen lagförslaget om en nationell läkemedelslista, vilken ska ge läkare överblick över patientens aktuella läkemedelsbehandling. Nu har en förstudie precis inletts.

Det är E-hälsomyndigheten som har fått i uppdrag att leda förstudien om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet. Syftet är att den nya lagen, som nu är ute på remiss, ska ersätta lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning.

– Vi ska svara på vad som krävs för att utveckla och införa en ny teknisk plattform. Förstudien omfattar även gränssnitt och struktur för behörighetsstyrning. Dessutom ska vi ta fram en tidsplan för införandet, säger Eva-Britt Gustafsson, tillförordnad generaldirektör vid E-hälsomyndigheten.

Resultatet av förstudien ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juli 2017.

Publicerad den: 2017-02-17

Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor

Källor: Läkartidningen
(http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/02/Forstudie-om-lakemedelslistan-pa-gang/)

Kommentera


Regler för kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (0 st)

Det finns inga kommentarer än. Bli den första att kommentera nyheten.