Du är här: Hem » ADHD

Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)

Neuropsykiatriska diagnoser (NPF) är ett samlingsnamn för ett antal psykiatriska diagnoser, bland annat ADHD, ADD, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom. Läs om bland annat autism som betyder självförsjunkenhet och är ett medfött eller tidigt förvärvat neuropsykiatriskt funktionshinder som karakteriseras av självupptagenhet och bristande förmåga att förstå och tolka omvärlden. Aspergers syndrom tillhör det autistiska spektrat men utan begåvningshandikapp.

Adhd - olika från person till person

Aspergers syndrom

Autism och autismliknande tillstånd

Frågor och svar om adhd och NPF 2009

Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)

Rätt motivation tar dig hur långt som helst

 

Adhd hos vuxna

Koncentrationssvårigheter, tusen bollar i luften, felaktig kroppsuppfattning, hopplös planeringsförmåga och plötsliga impulser som bara måste genomföras är några av symtomen man kan uppleva med ADHD, men ADHD är inte bara negativt.

Adhd – inte bara negativa aspekter

Adhd hos vuxna

Intervju med medlemskrönikören Bodil Äikäs

Jag vill ha rätt att vara avvikande

Medlemskrönika: Lite för duktig för att bli bemött som en människa

Medlemskrönika: Min diagnos

Missbruk, kriminalitet och adhd

Pedagogiska råd kring personer med ADHD

Adhd hos barn

Barn med adhd är sinsemellan mycket olika men det finns oftast vissa gemensamma drag. En del barn med adhd är långsamma och passiva medan andra är impulsiva och hyperaktiva. Men det finns också de som växlar mellan dessa ytterligheter. Det är viktigt att du som förälder verkligen förstår hur ditt barn fungerar. Här kan du läsa om hur det är att ha ett barn med diagnosen adhd, få tips om hur du kan underlätta vardagen och hur man ställer realistiska krav.

Adhd hos barn

Diagnostik och medicinering vid adhd

Flickor och kvinnor med adhd

Olika typer av sömnsvårigheter

Struktur är A och O för familjen Ström

Sömnproblem hos barn med adhd

Var kan barn få hjälp vid adhd?